Video Info & Transcript

Video Transcript: 

Van valami közös benned,
és a világ legokosabb embereiben.
Mindenkinek van ötlete.
Az eszünkkel
valami eredetit alkotunk.
Legyen az vers, rajz, dal
vagy tudományos dolgozat.
A legfontosabb ötletekből
néhányat publikálnak,
könyv lesz belőlük, folyóirat,
újság és megbízható honlap.
Építő elemeivé válnak annak,
amit megtanulunk.
De az ötletek egyben
nagyon személyesek is.
Megbízható módon kell tudnunk követni,
hogy kinek az ötlete, amit használunk,
mert megérdemli,
hogy elismerjük az eredményeit.
Ahogy te is, ha valaki
a te ötletedet használja.
Ha említés nélkül más ötleteivel,
vagy szavaival állsz elő,
azt plágiumnak hívják.
Mindegy, hogy a barátod dolgozatáról,
vagy egy híres író szavairól van szó,
a plágium csalás és erkölcstelen.
Ő Cassie, egyetemista.
Dolgozatot kell írnia
az időjárás változásról.
A projekt része
mások ötleteivel dolgozni,
amiket könyvekben, magazinokban,
honlapokon talál.
Mások munkáihoz fordulni nem plágium.
De tudja, hogy véletlenül is
lehet plagizálni.
Ezért betart pár alapszabályt.
Először is, ha egy szerzőtől idéz,
a szavakat idézőjelbe teszi,
hogy lássák, nem tőle származik,
és megemlíti a szerző nevét.
Már a jegyzeteiben is így tesz,
nehogy elfelejtse.
Másodsorban, saját szavaival
csak akkor él, ha nem kifejezetten idéz.
Egy ötletet összefoglalhat, kifejthet,
ha mindezt pontosan teszi,
és hivatkozik az eredeti forrásra.
Például kezdheti úgy, hogy
"Ahogy Smith találta".
Harmadsorban, rajzok, beszédek, zene,
szerkezeti modellek és statisztika
esetében is létezik plágium.
A szavakhoz hasonlóan használhatja,
ha megmondja, kié.
Végezetül azt is tudja, hogy
bizonyos dolgokat mindenki tud.
Ezeknél nem kell a forrás.
Például azt, hogy az eső felhőkből esik,
mindenki tudja,
nem kell forrást megadnia.
De mért csapadékmennyiségnél hivatkozni
kell a meteorológiai intézetre.
Cassie később leadta a dolgozatát,
annak biztos tudatában,
hogy nem plagizált,
sőt, talán még új ötleteket is adott
a szakterületén más egyetemistáknak.
Persze csak a nevével.
 

What it teaches: 

While Plagiarism can be intentional, it is more often caused by misunderstanding.  Avoiding it means understanding the role of intellectual property and what makes plagiarism wrong.  This video teaches:

  • Why giving credit to others is necessary
  • A definition of plagiarism
  • Steps to avoiding plagiarism
  • Types of ideas and media that can be plagiarized

Become a Better Explainer

Learn powerful explanation skills from Common Craft founder, Lee LeFever via self-paced courses.

Sign up for our FREE course at the Explainer Academy.

 

Test our Tools

Test our Tools

Try before you buy. Download sample video and image files or try our video embed codes.

Test our Tools

Custom Video Services

Need a Video For Your Product or Service? We can help. Tell us about your needs and we'll be in touch!

Contact Us

The Art of Explanation book by Lee LeFever

The Art of Explanation

Make your ideas, products and services more understandable.

Learn More