Share Via Email
Deze video verklaart hoe computervirussen, wormen en trojans werken en wat je kunt doen om jezelf te beschermen.