What We Do:

We can help you become an explanation specialist.

Common Craft Membership

Start your life as an explainer with Common Craft Membership. Prices start at just $49 per year. It provides:

Cut-Outs:

Make your presentation or video remarkable with 800+ digital images in Common Craft Style, plus Know-How resources for using them.

Download a Sample

Ready-made Videos:

Educate others with 50+ ready-made video explanations that you can embed on your website or download for offline use.

Test embedding a video

We Wrote the Book on Explanation

The Art of Explanation

A book by Lee LeFever

The Art of Explanation will help you become an explainer.

Learn More

Need a Video for Your Product?

The Explainer Network

Our network of custom video producers can create short, animated videos that make your product or service easier to understand.

Find a Producer

Video Transcript

Vaak is je paswoord het enige wat er tussen jouw geheime gegevens en criminelen staat. Valt het in hun handen, dan kunnen ze bij je rekening en privébestanden en kunnen ze ellende aanrichten. Daarom verdient het aandacht om te weten wat een paswoord goed en veilig maakt.

Dit is Veilige Paswoorden verklaard door Common Craft.

 

De kans bestaat dat je iedere dag wel paswoorden gebruikt. Om je PC te openenen, login van je websites, op je werk.

 

Het is is makkelijk om een makkelijk paswoord te hebben dat overal werkt. Jammer maar dat kan een probleem zijn. Criminelen zijn goed in het raden van paswoorden. Sommigen hebben programma’s die het miljoenen keren proberen tot het werkt.

 

En als ze dan al iets over je weten, deste beter. Het is aan jou om een paswoord te verzinnen dat moeilijk te raden is. Zo bijvoorbeeld:

 

De eerste gedachte is je hond, of je geboortedatum,  je adres of je telefoonnummer. Veel te makkelijk voor criminelen om te vinden, dus niet doen. Je paswoord bevat niks van jou.

 

Gelukkig zijn er moeilijk te raden maar makkelijk te onthouden paswoorden. Stel je voor: behalve woorden zijn zinssneden ook makkelijk te onthouden. De woorden van je favoriete song, een citaat. Voorbeeld is: “Wilhemus van Nassau ben ik van Duitsen bloed.” Dit is makkelijk te onthouden, toch?

 

Hier heb je je paswoord – de eerste letter van ieder woord. In dit voorbeeld wordt dit je paswoord. Niet makkelijk te raden en wel hierom. Het staat niet in het woordenboek. Dan wordt raden al moeilijker. Er zijn meer dan 60.000 woordenin het Nederlands maar een computer raadt ze in in mum van tijd dus niet doen.

 

Maar er is nog meer. Je kunt je paswoord moeilijke maken door hoofd- en kleine letters, cijfers of symbolen te gebruiken. Dit is dus een heel goed paswoord  maar er blijft nog een risico.

 

Als je het opschrijft let danop waar je het bewaart. Iemand kan over je schouder kijken of in je prullenmand vinden. Aan je familie geven is ook niet risicoloos – ze zijn misschien niet zo voorzichtig als jij. Alleen jij mag je paswoord kennen.

 

Criminelen proberen je te foppen en het hen te overhandigen in een telefoongesprek. Geef  nooit je paswoord over de telefoon.

 

Kijk ook uit voor emails die om je paswoord vragen – dit is bijna altijd fraude. Om problemen te voorkomen, gebruik niet overal hetzelfde paswoord. Dit is alsof je een loper hebt die als je geheimen opent. De gevolgen zijn niet te overzien als je het verliest.

 

Kijk ook uit als je het gebruikt op een vreemde PC. Stel je checkt je email ine in een winkel, bibliotheek of internetcafé. Je logt in, bekijkt je email en loopt weg. De volgende gebruiker heeft nou toegang tot al je emails. Denk eraan; altijd uitloggen op een computer die niet van jou is.

 

Paswoorden zijn een heel belangrijk gedeelte van je leven online, en voor je het weet zit je in de penarie. Als je de risko’s kent en betere paswoords bedenkt voelen we ons al een beetje veiliger.

Dit was Veilige Paswoorden verklaard door Common Craft.

What it teaches

Een paswoord is essentieel op het Web en criminelen zijn erg vaardig geworden in het raden ervan. Deze video laat zien wat de gevaren zijn en hoe je een veilig paswoord maakt en het geheim houdt. Bevat de volgende punten:

  • Risico's van paswoorden
  • Een goed paswoord maken
  • Je paswoord geheim houden
  • De gevaren van gedeelde computers

Features of Common Craft Membership

We wrote the book on explanation.

Learn More

 

Who uses Common Craft?

Businesses and schools, large and small, in over 50 countries enlighten and motivate with Common Craft explanations.

Explainer Network Image

Common Craft Custom Videos

We can help you get a custom video that explains your product or service. 

Contact Us

 

Question Graphic

Still have questions?

Go to FAQAsk Common Craft

Get new video alerts by email!