What We Do:

We can help you become an explanation specialist.

Common Craft Membership

Start your life as an explainer with Common Craft Membership. Prices start at just $49 per year. It provides:

Cut-Outs:

Make your presentation or video remarkable with 800+ digital images in Common Craft Style, plus Know-How resources for using them.

Download a Sample

Ready-made Videos:

Educate others with 50+ ready-made video explanations that you can embed on your website or download for offline use.

Test embedding a video

We Wrote the Book on Explanation

The Art of Explanation

A book by Lee LeFever

The Art of Explanation will help you become an explainer.

Learn More

Need a Video for Your Product?

The Explainer Network

Our network of custom video producers can create short, animated videos that make your product or service easier to understand.

Find a Producer

Video Transcript

Van valami közös benned,
és a világ legokosabb embereiben.
Mindenkinek van ötlete.
Az eszünkkel
valami eredetit alkotunk.
Legyen az vers, rajz, dal
vagy tudományos dolgozat.
A legfontosabb ötletekből
néhányat publikálnak,
könyv lesz belőlük, folyóirat,
újság és megbízható honlap.
Építő elemeivé válnak annak,
amit megtanulunk.
De az ötletek egyben
nagyon személyesek is.
Megbízható módon kell tudnunk követni,
hogy kinek az ötlete, amit használunk,
mert megérdemli,
hogy elismerjük az eredményeit.
Ahogy te is, ha valaki
a te ötletedet használja.
Ha említés nélkül más ötleteivel,
vagy szavaival állsz elő,
azt plágiumnak hívják.
Mindegy, hogy a barátod dolgozatáról,
vagy egy híres író szavairól van szó,
a plágium csalás és erkölcstelen.
Ő Cassie, egyetemista.
Dolgozatot kell írnia
az időjárás változásról.
A projekt része
mások ötleteivel dolgozni,
amiket könyvekben, magazinokban,
honlapokon talál.
Mások munkáihoz fordulni nem plágium.
De tudja, hogy véletlenül is
lehet plagizálni.
Ezért betart pár alapszabályt.
Először is, ha egy szerzőtől idéz,
a szavakat idézőjelbe teszi,
hogy lássák, nem tőle származik,
és megemlíti a szerző nevét.
Már a jegyzeteiben is így tesz,
nehogy elfelejtse.
Másodsorban, saját szavaival
csak akkor él, ha nem kifejezetten idéz.
Egy ötletet összefoglalhat, kifejthet,
ha mindezt pontosan teszi,
és hivatkozik az eredeti forrásra.
Például kezdheti úgy, hogy
"Ahogy Smith találta".
Harmadsorban, rajzok, beszédek, zene,
szerkezeti modellek és statisztika
esetében is létezik plágium.
A szavakhoz hasonlóan használhatja,
ha megmondja, kié.
Végezetül azt is tudja, hogy
bizonyos dolgokat mindenki tud.
Ezeknél nem kell a forrás.
Például azt, hogy az eső felhőkből esik,
mindenki tudja,
nem kell forrást megadnia.
De mért csapadékmennyiségnél hivatkozni
kell a meteorológiai intézetre.
Cassie később leadta a dolgozatát,
annak biztos tudatában,
hogy nem plagizált,
sőt, talán még új ötleteket is adott
a szakterületén más egyetemistáknak.
Persze csak a nevével.
 

What it teaches

While Plagiarism can be intentional, it is more often caused by misunderstanding.  Avoiding it means understanding the role of intellectual property and what makes plagiarism wrong.  This video teaches:

  • Why giving credit to others is necessary
  • A definition of plagiarism
  • Steps to avoiding plagiarism
  • Types of ideas and media that can be plagiarized

Features of Common Craft Membership

We wrote the book on explanation.

Learn More

 

Who uses Common Craft?

Businesses and schools, large and small, in over 50 countries enlighten and motivate with Common Craft explanations.

Explainer Network Image

Common Craft Custom Videos

We can help you get a custom video that explains your product or service. 

Contact Us

 

Question Graphic

Still have questions?

Go to FAQAsk Common Craft

Get new video alerts by email!